پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

مطلب صادقلو گیوی

فرماندار شهرستان کوثر

سایت های مرتبط

http://ostan-ar.ir/uploads/ArdabilOSTAN.jpg
لینکهای استانی

 

پارک ها

پارک فدک

 این پارک در سال 1375 به مساحت 30000 متر مربع در ضلع جنوب شرقی شهر در میان باغهای کیوی در کنار رودخانه کیوی چایی بعد از خریداری از شخصی حقیقی بنا گردید. در این پارک وسایل بازی نیز وجود دارد و ساختمان کانون فرهنگی و هنری شماره دو در این پارک واقع شده است . این پارک بزرگترین و در عین حال زیباترین پارک شهرگیوی به شمار می‌رود.

 

 

 

 

 

 

 

*پارک شکوفه های بادام

 این پارک نیز در سالهای گذشته بعد از خریداری از شخصی حقیقی بنا گردید. این پارک درروبروی اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان قراردارد.در این پارک وسایل بازی وجود دارد و مزار دوشهید گمنام دفاع مقدس نیز درکنار آن واقع شده است.